Giảng viên

  • PGS.TS. Đào Thị Thanh Bình, Trường Đại học Hà Nội
  • TS. Đỗ Văn Cường, Đại học Bách khoa Hà Nội 
  • TS. Hoàng Văn Hà, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh
  • TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trường Đại học Thương mại 
  • TS. Ngô Thị Thanh Nga, Trường Đại học Thăng Long
  • TS. Nguyễn Thị Nhung, Trường Đại học Thăng Long
  • TS. Phạm Đình Tùng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội