Khóa học Fintech, AI, Blockchain và Cloud: Những kiến thức hữu ích cho nhà quản lý và hoạch định chính sách

Thời gian: 07:30 đến 17:00 Ngày 18/08/2023

Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, Đường Tôn Đức Thắng, Thành phố Hải Dương

Mục tiêu, nội dung:

Khóa học nhằm giới thiệu khái quát về các chủ đề Fintech, AI, Blockchain và Cloud, nhấn mạnh vào các khía cạnh về tác động với kinh tế, xã hội, quản lý, quy hoạch, phát triển nhân lực. Khoá học phù hợp với các nhà quản lý, cán bộ hành chính, chuyên viên khoa học công nghệ và kinh tế, kinh doanh cũng như sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên và nhà nghiên cứu trẻ các ngành kinh tế, kinh doanh, tài chính và khối ngành kỹ thuật.

Đối tượng tham dự: cán bộ quản lý của Sở, ban, ngành, người hoạch định chính sách, sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ và những người quan tâm có nền tảng về kinh doanh, tài chính, quản lý, kinh tế cùng với những ngành học liên quan đến toán và tin học.

Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức:

  • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)
  • Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Hải Dương

Giảng viên:

  • GS. Đức (David) Trần, University of Massachusetts (USA) & VIASM
  • Ông Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc quốc gia của Google Cloud tại Việt Nam
  • PGS. Nguyễn Việt Anh, Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Ông Hoàng Nguyên Vân, Phó Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Chủ tịch Công ty CP Công nghệ SAVIS


Hình thức tham dự: trực tiếp và trực tuyến
Toàn bộ chương trình sẽ được Báo Hải Dương, Fanpage Facebook Trang tin Hải Dương livestream trực tiếp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Liên hệ:
Nguyễn Huyền My, VIASM: nhmy@viasm.edu.vn
Đặng Thị Phương Nga, VIASM: dtpnga@viasm.edu.vn