Hội đồng khoa học

Đặng Đức Trọng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Email: ddtrong AT hcmus.edu.vn

Website
Vũ Hà Văn

Đại học Yale, Mỹ

Email: van.vu AT yale.edu

Website
Phạm Hữu Tiệp

Đại học Rutgers, Mỹ

Email: tiep AT math.arizona.edu

Website
Trần Văn Tấn

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tranvantanhn AT yahoo.com

Website
Phạm Tiến Sơn

Đại học Đà Lạt

Email: sonpt AT dlu.edu.vn

Website
Vũ Hoàng Linh

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: vhlinh.vnu AT gmail.com

Website
Nguyễn Xuân Hùng

Giám đốc Viện Công nghệ CIRTECH, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

Email: ngx.hung AT hutech.edu.vn

Website
Lê Tuấn Hoa

Viện toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Email: lthoa AT math.ac.vn

Website
Phùng Hồ Hải

Viện trưởng Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Email: phung AT math.ac.vn

Website
Nguyễn Hữu Dư

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: nhdu AT viasm.edu.vn | dunh AT vnu.edu.vn

Website
Ngô Bảo Châu

Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán/ Giáo sư Đại học Chicago

Email: ngo AT viasm.edu.vn

Website
Lê Minh Hà

Giám đốc điều hành, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Email: leminhha AT viasm.edu.vn

Website
Đinh Tiến Cường

Đại học Quốc gia Singapore

Email: matdtc AT nus.edu.sg

Website
Hồ Tú Bảo

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Viện trưởng Viện John von Newmann, Đại học Quốc giá TP Hồ Chí Minh

Email: bao AT viasm.edu.vn

Website