UK-Vietnam Joint Meeting

Thời gian: 08:00:04/12/2023 đến 17:00:08/12/2023

Địa điểm: The ICMS in Edinburgh, UK

Supporting institutions:

  • ICMS, Edinburgh
  • VIASM, Hanoi

Objective:

Hội nghị toán học Vương quốc Anh-Việt Nam được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy mối quan hệ và hợp tác nghiên cứu giữa các nhà toán học Vương quốc Anh và các nhà toán học Việt Nam đang làm việc tại Việt Nam hoặc nước ngoài. Điều này diễn ra sau các cột mốc quan trọng khác bao gồm Hội nghị Pháp-Việt năm 2014 tại Huế và Hội Nghị Mỹ-Việt năm 2019 tại Quy Nhơn. Nhưng trái ngược với những hội nghị quy mô lớn với hàng trăm người tham gia, Hội nghị toán học Vương quốc Anh-Việt Nam sẽ giới hạn ở 50 người tham gia và nhằm mục đích tăng cường sự hợp tác hiện có và thúc đẩy những mối quan hệ hợp tác mới. Các diễn giả sẽ được yêu cầu trình bày nghiên cứu của họ theo cách dễ tiếp cận với nhiều đối tượng thay vì chỉ tập trung vào các nhà toán học.

Organizing Committee:

  • John Ball, Heriot-Watt University
  • Ngô Bảo Châu, University of Chicago and VIASM
  • Phan Thi Hà Dương (F), Institute of Mathematics, Hanoi
  • Lê Minh Hà, VIASM

Language: English

Contacts: kayin.au@icms.org.uk

List of Participants: TBA