Khóa học Fintech, AI và Blockchain: Những kiến thức phổ cập cho nhà quản lý và hoạch định chính sách

Thời gian: 08:30 đến 17:00 Ngày 05/08/2023

Địa điểm: ​​​​​​ Comment start Hội trường tầng 3, Công viên phần mềm Đà Nẵng,Số 02 đường Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Mục tiêu, nội dung:

Khóa học nhằm giới thiệu khái quát về các chủ đề AI, Blockchain, Fintech,  nhấn mạnh vào các khía cạnh về tác động với kinh tế, xã hội, quản lý, quy hoạch, phát triển nhân lực. Khoá học phù hợp với các nhà quản lý, cán bộ hành chính, chuyên viên khoa học công nghệ và kinh tế, kinh doanh cũng như sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên và nhà nghiên cứu trẻ các ngành kinh tế, kinh doanh, tài chính và khối ngành kỹ thuật.    

Đối tượng tham dự: cán bộ quản lý của Sở, ban, ngành, người hoạch định chính sách, sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ và những người quan tâm có nền tảng về kinh doanh, tài chính, quản lý, kinh tế cùng với những ngành học liên quan đến toán và tin học.

Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức:

  • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)
  • Sở Thông tin & Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giảng viên:

  • PGS.TS. Đào Thị Thanh Bình, Trường Đại học Hà Nội
  • GS.TS. Đức (David) Trần, University of Massachusetts (USA) & VIASM
  • Trịnh Anh Tuấn, EIT Digital,  Hungary

Hình thức tham dự: trực tiếp và trực tuyến (chỉ tham dự trực tuyến đối với người ở ngoài thành phố Đà Nẵng)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Đăng ký tham dự: https://docs.google.com/forms/d/1Yl_oMnGijhzjHS6NQ6T-vLNloQO_psjP0g6hX7sg45Q/edit

Thời hạn đăng ký: 02/8/2023

Liên hệ: 

Nguyễn Huyền My, VIASM

nhmy@viasm.edu.vn