Khóa Bồi dưỡng về mạch kiến thức Hình học và Đo lường trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán năm 2018

Thời gian: 07:00 đến 17:00 Ngày 03/12/2023

Địa điểm: Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định

Mục tiêu, nội dung:

Khóa bồi dưỡng cung cấp cho giáo viên môn Toán ở các trường THPT và THCS, giảng viên phương pháp dạy học bộ môn Toán, sinh viên ngành Sư phạm Toán học của tỉnh Bình Định và một số tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên một số nội dung về mạch kiến thức Hình học và Đo lường trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán năm 2018. 

Đối tượng tham dự: 

  • Giáo viên THPT và THCS môn Toán của tỉnh Bình Định và một số tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi, Phú Yên; 
  • Giảng viên phương pháp giảng dạy Toán học thuộc Khoa Sư phạm; Giảng viên Toán ở Bộ môn Khoa học Tự nhiên thuộc Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non của Trường Đại học Quy Nhơn; 
  • Sinh viên năm thứ 3 và 4 ngành Sư phạm Toán học Trường Đại học Quy Nhơn.

Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức: 

  • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)
  • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
  • Trường Đại học Quy Nhơn (QNU)
  • Hội Toán học tỉnh Bình Định

Giảng viên:

  • TS. Phạm Anh Minh, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
  • GS.TS. Nguyễn Hùng Sơn, Đại học Tổng hợp Warszawa, Ba Lan

Ngôn ngữ: tiếng Việt 

Hình thức tham dự: trực tiếp

Thời hạn đăng ký tham dự và tài trợ: 21/11/2023

Liên hệ:

Thư ký Phạm Thị Trang (VIASM), pttrang@viasm.edu.vn