Giảng viên

TS. Phạm Anh Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) 

image002.jpg- Tốt nghiệp khoa Toán – Tin của Đại học Sư phạm Hà Nội (2009)
- Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Genève, Thụy Sĩ với học bổng toàn phần Master Excellent Fellowship (2013)
- Hoàn thành luận án Tiến sĩ tại Đại học Genève, Thụy Sĩ với học bổng của Swiss National Fund (2017)
- Nhận giải thưởng công trình toán học của VIASM (2020)
- Là tác giả SGK Toán 11, Chuyên đề học tập Toán 11, SGK Toán 12 – Bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống, NXB Giáo dục
- Hướng nghiên cứu chính: một số mô hình vật lý và lý thuyết đồ thị trên đa tạp chiều thấp


GS. TS. Nguyễn Hùng Sơn, Đại học tổng hợp Warszawa, Ba Lan 

image002.jpgNguyễn Hùng Sơn hiện là giáo sư tại Đại học tổng hợp Warszawa. GS tốt nghiệp cả 2 ngành là Toán lý thuyết và Tin học và hiện đang là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo tại khoa Toán, Tin và Cơ của Đại học tổng hợp Warszawa.
GS Nguyễn Hùng Sơn đã từng là thành viên của đội tuyển IMO của Việt nam và đã đạt huy chương bạc tại IMO 1986. GS cũng là thành viên của uỷ ban Olympic Toán Ba lan trong nhiều năm, tham gia ra đề, hướng dẫn đổi tuyển Toán IMO của Ba lan. GS đã từng làm chủ tịch cuộc thi Baltic Way 2019. Trong 4 năm gần đây GS cũng từng tham gia đào tạo các học sinh có tiềm năng do VIASM tổ chức.