Đăng ký tham dự và tài trợ

Để đăng ký tham dự và đăng ký tài trợ tham dự Khóa bồi dưỡng, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Link đăng ký.

Thời hạn đăng ký tham dự và tài trợ: 21/11/2023

Kinh phí và tài trợ

  • Khóa bồi dưỡng miễn phí đối với tất cả học viên tham dự.
  • Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 thông qua Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tài trợ toàn bộ kinh phí tổ chức và xem xét tài trợ chi phí đi lại, chỗ ở cho một số Giáo viên ở ngoài thành phố Quy Nhơn, Bình Định. 

Vui lòng xem thông tin tài trợ chi tiết tại đây