Nguyễn Văn Đức

Nghiên cứu viên (01/05/2018 - 31/08/2018)

Nơi công tác: Trường Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: nguyenvanducdhv AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 27

Thời gian hoạt động của Nguyễn Văn Đức

01/05 tới 31/08/2018: vào làm việc tại viện