Hội nghị hội thảo

Đại hội Toán học Việt Mỹ 2019
VIASM, 01/04/2019 - 30/04/2019 Chi tiết
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX
Trường ĐH Thông tin Liên lạc, TP. Nha Trang, Việt Nam, 14/08/2018 - 18/08/2018 Chi tiết
Arithmetic and geometry of local and global fields
Tuần Châu, Quảng Ninh, 25/06/2018 - 29/06/2018 Chi tiết
International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)
C2-714, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 7th floor, Ta Quang Buu Library, University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Street, Hanoi, Vietnam, 17/05/2018 - 19/05/2018 Chi tiết
International conference "Nevanlinna theory and Complex Geometry in Honor of Lê Văn Thiêm's Centenary"
Institute of Mathematic-VAST, 18-Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam & Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics, The 7th floor, Ta Quang Buu Library, University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Street, Hanoi, Vietnam, 27/02/2018 - 02/03/2018 Chi tiết