Hội nghị hội thảo

Workshop on Harmonic Analysis and Several Complex Variables 2019 (HA-SCV 2019)
Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/, 14/08/2019 - 17/08/2019 Chi tiết
The 7th Asian Quantitative Finance Conference (AQFC)
Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/, 02/07/2019 - 05/07/2019 Chi tiết
Vietnam-USA Joint Mathematical Meeting
Quy Nhơn, Việt Nam, 10/06/2019 - 14/06/2019 Chi tiết
Workshop “Function Spaces and Operator Theory”
Tuần Châu, Quảng Ninh, 04/06/2019 - 06/06/2019 Chi tiết
Workshop “Algorithmic and combinatorial methods on discrete structures”
Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/, 19/04/2019 - 22/04/2019 Chi tiết
The International Conference on Applied Probability and Statistics (CAPS 2019)
Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/, 02/04/2019 - 06/04/2019 Chi tiết
International Workshop on Probability Theory and Related Fields
Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/, 26/02/2019 - 01/03/2019 Chi tiết
Hội thảo lần thứ hai về Lý thuyết đồ thị và Hình học rời rạc
Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/, 09/01/2019 - 13/01/2019 Chi tiết