Phân thớ tiếp xúc
Thời gian: 09:30 đến 12:00 ngày 02/06/2017, 14:00 đến 16:30 ngày 19/05/2017, Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm
Đối đồng điều Hochschild
Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 30/05/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng
Working group on applied probability
Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 25/05/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 18/05/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 11/05/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 04/05/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 25/04/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 13/04/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 30/03/2017, Địa điểm: VIASM Báo cáo viên: M. Peigné, Tran Tat Dat & Luu Hoang Duc
Một số vần đề về Torsor
Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 16/05/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng
Vật và modules của G-đẳng biến
Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 12/05/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm
Invariant Stable Manifolds of $\mathcal{E}$-class for Partial Neutral Functional Differential Equations in Admissible Spaces on a Half-line
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 21/04/2017 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Trịnh Xuân Yến
Improved adaptive Multilevel Monte Carlo and applications to finance.
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 14/04/2017 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Mohamed Ben Alaya (LAGA - Université Paris 13)
Nghiệm tuần hoàn của phương trình vi phân trung tính
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 14/04/2017 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Thị Loan
Finite-dimensional feedback control of reaction-diffusion equations via inertial manifolds theory and applications to some evolutionary models
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 07/04/2017 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Bùi Xuân Quang
Almost periodic solutions for evolution equations
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 24/03/2017 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Vũ Thị Mai