Hoạt động khoa học

Workshop-Conference on Earthquakes and Tsunami: Modeling and Observations

Thời gian: Từ 08:00:11/12/2017 đến 17:00:22/12/2017

Địa điểm: VIASM.

Conference on Algebraic Topology in Tuan Chau

Thời gian: Từ 09:00:04/11/2017 đến 17:00:13/11/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 04/10/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Conference on Automorphic Forms and Related Topics

Thời gian: Từ 09:00:21/08/2017 đến 17:00:24/08/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Math Open Day 2017 "Mùa Toán – Từ những chiều ẩn giấu"

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 13/08/2017

Địa điểm: Hội trường C2 và Phòng Hội thảo C2 - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Stochastic processes- Actuarial science and Finance

Thời gian: Từ 09:00:31/07/2017 đến 17:00:03/08/2017

Địa điểm: VIASM.

Workshop on Stochastic Dynamical Systems

Thời gian: Từ 09:00:10/07/2017 đến 17:00:15/07/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus

Thời gian: Từ 08:30:22/06/2017 đến 17:30:25/06/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh..

Lược đồ nhóm cơ bản trong hình học số

Thời gian: Từ 09:00:21/05/2017 đến 12:00:25/05/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh..

Một số vấn đề chọn lọc trong xác suất hiện đại

Thời gian: Từ 15:00:12/05/2017 đến 17:30:14/05/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.