Hoạt động khoa học

Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus

Thời gian: Từ 08:30:22/06/2017 đến 17:30:25/06/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh..

Lược đồ nhóm cơ bản trong hình học số

Thời gian: Từ 09:00:21/05/2017 đến 12:00:25/05/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh..

Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 15

Thời gian: Từ 08:00:20/04/2017 đến 17:30:22/04/2017

Địa điểm: Ba Vì, Việt Nam.

Stochastic processes and their applications

Thời gian: Từ 09:00 đến 17:00 Ngày 09/03/2017

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics

Thời gian: Từ 08:00:20/02/2017 đến 17:00:24/02/2017

Địa điểm: Da Nang, Viet Nam.

Tôpô của kỳ dị, Hà Nội 2017

Thời gian: Từ 08:30:20/02/2017 đến 17:30:22/02/2017

Địa điểm: Hội trường C2-714, VIASM, Tầng 7, thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Giả thuyết đơn đạo và Lý thuyết kì dị

Thời gian: Từ 09:00:13/01/2017 đến 17:00:16/01/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.