Hoạt động khoa học

Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX

Thời gian: Từ 07:00:14/08/2018 đến 12:00:18/08/2018

Địa điểm: Trường ĐH Thông tin Liên lạc, TP. Nha Trang, Việt Nam.

Mini-workshop on Dynamical systems and Partial Differential Equations

Thời gian: Từ 09:00 đến 16:30 Ngày 10/07/2018

Địa điểm: C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Arithmetic and geometry of local and global fields

Thời gian: Từ 08:00:25/06/2018 đến 17:00:29/06/2018

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)

Thời gian: Từ 08:00:17/05/2018 đến 12:00:19/05/2018

Địa điểm: C2-714, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 7th floor, Ta Quang Buu Library, University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Street, Hanoi, Vietnam.

Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 16

Thời gian: Từ 08:30:19/04/2018 đến 17:00:21/04/2018

Địa điểm: Ba Vì, Việt Nam.

Hội nghị Quốc tế về Tổ hợp, Lý thuyết đồ thị và Ứng dụng

Thời gian: Từ 13:30:15/04/2018 đến 17:30:17/04/2018

Địa điểm: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

7th International Conference on HIGH PERFORMANCE SCIENTIFIC COMPUTING

Thời gian: Từ 08:00:19/03/2018 đến 17:30:23/03/2018

Địa điểm: Hanoi, Vietnam.

International conference "Nevanlinna theory and Complex Geometry in Honor of Lê Văn Thiêm's Centenary"

Thời gian: 08:00 đến 17:00 ngày 26/02/2018, 09:00 đến 17:00 ngày 02/03/2018,

Địa điểm: Institute of Mathematic-VAST, 18-Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam & Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics, The 7th floor, Ta Quang Buu Library, University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Street, Hanoi, Vietnam.

Hội thảo về Giải tích hình học và Giải tích phức

Thời gian: Từ 09:00 đến 17:20 Ngày 22/01/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Hội thảo quốc tế “Lý thuyết tối ưu và Ứng dụng”

Thời gian: Từ 08:00:18/01/2018 đến 17:00:20/01/2018

Địa điểm: C2-714, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 7th floor, Ta Quang Buu Library, University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Street, Hanoi, Vietnam.