Hoạt động khoa học

Finite-Dimensional Feedback Control of a One-Dimensional Reaction-Diffusion Equation via Inertial Manifold Theory and Application to Fisher-Kolmogorov Model

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 21/04/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Bui Xuan Quang

Almost periodic solutions for evolution equations

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 24/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Vũ Thị Mai

Admissibly inertial manifolds for partial neutral functional differential equations

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 17/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Lê Anh Minh

Periodic solution to evolution equations

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 10/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Ngô Quý Đăng

On the index of infinite dimensional systems

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 03/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Hà Phi

Lectures on Contact Topology in Singularity Theory

Thời gian: 15:15 đến 16:45 ngày 24/02/2017, 10:15 đến 11:45 ngày 27/02/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 02/03/2017,

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Masaharu Ishikawa (Tohoku University)

Lectures on "Lojasiewicz exponent of non-degenerate functions"

Thời gian: 14:00 đến 15:00 ngày 24/02/2017, 09:00 đến 10:00 ngày 27/02/2017,

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Mutsuo Oka (Tokyo University of Science)

Tính dương của nửa nhóm nghiệm phương trình trung tính với quá khứ không ôtônôm

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 24/02/2017

Địa điểm: B4-705.

Báo cáo viên: Phạm Văn Bằng

Periodic and Almost Periodic Solutions to Fluid Flow Problems

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:15 Ngày 20/02/2017

Địa điểm: B4-705.

Báo cáo viên: Matthias Hieber

Invariant metrics on a certain unbounded non-hyperbolic domain

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 17/02/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Kim Hyeseon