Hoạt động khoa học

Finite-dimensional feedback control of a reaction-diffusion equation via inertial manifolds

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 29/11/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Bùi Xuân Quang

Seminar Giải tích biến phân và các bài toán tối ưu

Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 07/11/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 14/11/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 21/11/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 28/11/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Nevanlinna theory and related problems

Thời gian: 09:30 đến 11:30 ngày 06/11/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 13/11/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 20/11/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 27/11/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

On asymptotic behavior for homogeneous components of graded modules

Thời gian: 09:30 đến 11:30 ngày 09/11/2017, 09:30 đến 11:00 ngày 23/11/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Thị Thanh Nhàn

Stabilization of 3D stochastic Navier-Stokes-Voigt equations

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 22/11/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Văn Thành

Feedback control of 3D Navier-Stokes-alpha equations by finite determining parameters

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 15/11/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Vũ Mạnh Tới

Determination of a term in the right-hand side of parabolic equations

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 08/11/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Phan Xuân Thành

On the parameter ideals in the local rings obtained by idealization

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 02/11/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hồng Loan

No-gap optimality conditions for an optimal control problem with pointwise control-state constraints

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 01/11/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Hải Sơn

On formal local cohomology modules

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 26/10/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Phạm Hữu Khánh