Hoạt động khoa học

Steinberg algebras

Thời gian: 09:30 đến 11:00 ngày 19/04/2018, 14:00 đến 15:30 ngày 24/04/2018, 09:30 đến 11:30 ngày 26/04/2018,

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Phổ Brown-Peterson

Thời gian: 14:30 đến 17:30 ngày 03/04/2018, 14:30 đến 17:30 ngày 10/04/2018, 14:30 đến 17:30 ngày 24/04/2018,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường

Observer-based control of nonlinear singular fractional-order systems with bounded time-varying delay

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 24/04/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Vũ Ngọc Phát

Mild expansive systems

Thời gian: Từ 14:30 đến 17:00 Ngày 17/04/2018

Địa điểm: Thư viện, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Huy Tiễn

Stability of two-dimensional descriptor systems with generalized directional delays

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 17/04/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Văn Hiện

Chen simple modules over Leavitt path algebras

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 17/04/2018

Địa điểm: A1-701, VIASM.

Báo cáo viên: Trần Giang Nam

VIASM Data Science Kick-off: Hiroshi Motoda's lecture and DS Lab Opening

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 13/04/2018

Địa điểm: P. 702, tầng 7 thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Báo cáo viên: Hiroshi Motoda

Chen simple modules over Leavitt path algebras

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 12/04/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyen Quang Loc

Finite-time control analysis for nonlinear fractional-order systems

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 10/04/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Mai Viết Thuận

Properties of Alternative codes, Codes of words with limiters

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 05/04/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Ngô Thị Hiền. Đại học Bách Khoa (Hanoi University of Science and Technology)