Hoạt động khoa học

Hội thảo hàng năm 2017 (VIASM Annual Meeting 2017)

Thời gian: Từ 08:15 đến 17:30 Ngày 19/08/2017

Địa điểm: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội..