Hoạt động khoa học

Special topics for classical damped wave models

Thời gian: 09:00 đến 11:30 ngày 22/11/2017, 09:00 đến 11:30 ngày 24/11/2017, 09:00 đến 11:30 ngày 30/11/2017,

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. M.Reissig, Faculty of Mathematics and Computer Science Technical University Bergakademie Freiberg, Germany

Khóa học "Đường cong Đại số"

Thời gian: Từ 09:00:05/09/2017 đến 17:00:16/09/2017

Địa điểm: Trường ĐH Sư phạm Huế, 34 Lê Lợi, TP Huế.

Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu

LSAM 2017: Control of nonlinear systems

Thời gian: 09:00 đến 11:15 ngày 14/08/2017, 09:00 đến 11:15 ngày 15/08/2017, 09:00 đến 11:15 ngày 18/08/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Jean-Michel Coron (Université Pierre et Marie Curie, France).

Lectures on Reliability Analysis of Repairable Systems

Thời gian: 09:00 đến 12:00 ngày 24/07/2017, 14:00 đến 17:00 ngày 25/07/2017, 09:00 đến 12:00 ngày 26/07/2017, 14:00 đến 17:00 ngày 27/07/2017, 09:00 đến 12:00 ngày 28/07/2017,

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: Jean-Yves Dauxois, INSA-IMT University of Toulouse, France.

Lectures on Advanced Regression Methods

Thời gian: 14:00 đến 17:00 ngày 24/07/2017, 09:00 đến 12:00 ngày 25/07/2017, 14:00 đến 17:00 ngày 26/07/2017, 09:00 đến 12:00 ngày 27/07/2017, 14:00 đến 17:00 ngày 28/07/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Vincent Lefieux, RTE Paris, France.

LSAM 2017: The effect of a line with fast diffusion on Fisher-KPP propagation

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 27/07/2017

Địa điểm: C2-714 VIASM.

LSAM 2017: Predators-prey model with competition: the emergence of packs and territoriality

Thời gian: 15:00 đến 16:00 ngày 25/07/2017, 10:00 đến 11:30 ngày 26/07/2017,

Địa điểm: C2-714 VIASM.

Trại hè Toán và Khoa học - MaSSP 2017

Thời gian: Từ 09:00:19/06/2017 đến 17:00:01/07/2017

Địa điểm: THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội..

Khóa học Giới Thiệu Về Khoa Học Dữ Liệu (tại TP. HCM)

Thời gian: 13:30 đến 16:00 ngày 19/05/2017, 09:00 đến 16:00 ngày 20/05/2017, 09:00 đến 16:00 ngày 21/05/2017,

Địa điểm: Hội trường A5, Đại học Bách Khoa TP. HCM, 268 Lý Thường Kiệt. Q.10, TP. HCM.

Khóa học Giới Thiệu Về Khoa Học Dữ Liệu (tại Hà Nội)

Thời gian: 09:00 đến 16:00 ngày 15/05/2017, 09:00 đến 16:00 ngày 16/05/2017, 09:00 đến 11:30 ngày 17/05/2017,

Địa điểm: Hội trường T45, Trường ĐH Thủy Lợi,175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.