Hoạt động khoa học

LSAM 2017: Control of nonlinear systems

Thời gian: 09:00 đến 11:15 ngày 14/08/2017, 09:00 đến 11:15 ngày 15/08/2017, 09:00 đến 11:15 ngày 18/08/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Jean-Michel Coron (Université Pierre et Marie Curie, France).

Mini-course: Stochastic differential equations with H older continuous coefficients - PDE vs Geometry

Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 06/04/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 13/04/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 18/04/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 27/04/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Trần Tất Đạt

Course: A brief introduction to fractional calculus and rough path theory

Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 04/04/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 11/04/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 18/04/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 25/04/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Lưu Hoàng Đức

Trường xuân: Hệ động lực và phương trình tiến hóa

Thời gian: Từ 09:00:28/03/2017 đến 16:00:30/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Trường SEAMS - Mô hình toán học trong sinh học

Thời gian: Từ 09:00:08/03/2017 đến 17:45:15/03/2017

Địa điểm: C2-714.