Hoạt động khoa học

Working group on applied probability

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 30/03/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 06/04/2017,

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: M. Peigné, Tran Tat Dat & Luu Hoang Duc

Trường xuân: Hệ động lực và phương trình tiến hóa

Thời gian: Từ 09:00:28/03/2017 đến 16:00:30/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Almost periodic solutions for evolution equations

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 24/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Vũ Thị Mai

Admissibly inertial manifolds for partial neutral functional differential equations

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 17/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Lê Anh Minh

Periodic solution to evolution equations

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 10/03/2017

Địa điểm: B4-705.

Báo cáo viên: Ngô Quý Đăng

Stochastic processes and their applications

Thời gian: Từ 09:00 đến 17:00 Ngày 09/03/2017

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Trường SEAMS - Mô hình toán học trong sinh học

Thời gian: Từ 09:00:08/03/2017 đến 17:45:15/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Funnel Technique for Finding Shortest Paths from a Fixed Source Point to all other Points on a Convex Polyhedral Surface

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 06/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Dong Van Viet

On the index of infinite dimensional systems

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 03/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Hà Phi

Lectures on Contact Topology in Singularity Theory

Thời gian: 15:15 đến 16:45 ngày 24/02/2017, 10:15 đến 11:45 ngày 27/02/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 02/03/2017,

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Masaharu Ishikawa (Tohoku University)