Hoạt động khoa học

Solution methods for equilibrium problems with generalized convexity

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 13/11/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Huyền

VIASM Basic Notions Seminar

Thời gian: 14:15 đến 15:15 ngày 16/10/2018, 15:00 đến 16:00 ngày 13/11/2018,

Địa điểm: B4-705, VIASM.

An extragradient-type method for solving nonmonotone quasi-equilibrium problems (by N. T. T. Van, J. J. Strodiot , V. H. Nguyen and P. T. Vuong).

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 06/11/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Hải Yến

Math Open Day 2018 "Toán học giải mã thế giới hỗn độn"

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 04/11/2018

Địa điểm: Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Số 1 Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội.

Phương pháp vô hướng hóa trong tối ưu vectơ suy rộng

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 30/10/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: PGS. TS Trương Quang Bảo

A Forward-Backward Splitting Method for Monotone Inclusions Without Cocoercivity (by Y. Malitsky, M. K. Tam).

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 23/10/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Trịnh Ngọc Hải

Regularity of weak solutions for the Navier - Stokes equations via energy criteria in general domains

Thời gian: 10:00 đến 11:30 ngày 19/09/2018, 10:00 đến 11:30 ngày 26/09/2018, 10:00 đến 11:30 ngày 03/10/2018, 14:00 đến 15:30 ngày 10/10/2018,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Vu Thuy Duong, Quang Ninh University

Solution methods for equilibrium problems with relaxed convexity and monotonicity

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 09/10/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Phùng Minh Đức

International Mini-Workshop on Continuous Optimization

Thời gian: Từ 13:30:05/10/2018 đến 11:00:07/10/2018

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Chuỗi bài giảng về Phương trình vi phân và Hệ động lực

Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 22/08/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 29/08/2018, 09:00 đến 11:30 ngày 12/09/2018, 09:00 đến 11:30 ngày 19/09/2018, 09:00 đến 11:30 ngày 26/09/2018,

Địa điểm: B4-705.

Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Dư