Hoạt động khoa học

Hội thảo Quốc tế về Tối ưu hoá Liên tục 2020

Thời gian: Từ 08:00:08/08/2020 đến 17:00:11/08/2020

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

STATE BOUNDING FOR A CLASS OF NONLINEAR NON-AUTONOMOUS DIFFERENTIAL SYSTEMS

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 06/08/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Cao Thanh Tình

On contraction and exponential stability of continuous-time difference systems with delays

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 30/07/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Le Trung Hieu

VIASM Basic Notions Seminar

Thời gian: 09:30 đến 11:30 ngày 05/03/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 11/03/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 18/03/2020, 14:30 đến 15:30 ngày 11/06/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 16/07/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 23/07/2020,

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Arc spaces and Nash's conjecture

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 17/07/2020

Địa điểm: Phương tiện: Zoom.

Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu

MULTIPLICITY SEQUENCE AND INTEGRAL DEPENDENCE II

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 15/07/2020

Địa điểm: .

Báo cáo viên: Ngo Viet Trung

Một số bài toán định tính của các hệ động lực và ứng dụng

Thời gian: Từ 08:00:15/07/2020 đến 17:00:17/07/2020

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Trường hè Vận trù học và Toán Ứng dụng

Thời gian: Từ 08:00:13/07/2020 đến 17:00:17/07/2020

Địa điểm: Trường Đại học Phenikaa và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

On structured distance to uncontrollability of general linear retarded systems

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 08/07/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hồng

Comparision between regularity of symbolic powers and ordinary powers of an edge ideal

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 07/07/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyen Cong Minh (Hanoi National University of Education)