Hoạt động khoa học

Periodic and Almost Periodic Solutions to Fluid Flow Problems

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:15 Ngày 20/02/2017

Địa điểm: B4-705.

Báo cáo viên: Matthias Hieber

Tôpô của kỳ dị, Hà Nội 2017

Thời gian: Từ 08:30:20/02/2017 đến 17:30:22/02/2017

Địa điểm: Hội trường C2-714, VIASM, Tầng 7, thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Periodic solution to evolution equations

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 17/02/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Ngô Quý Đăng

A brief survey on inertial manifolds for evolution equations in admissible spaces: obtained results, applications and some questions

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 10/02/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Bùi Xuân Quang

Mathematical modeling of heterogeneous materials. Applications

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 20/01/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Reinaldo Rodríguez Ramos

Polynomial Stability: Where and why

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 20/01/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Nguyễn Thiệu Huy

Regularity criterion of weak solutions to the Navier - Stokes equations via the gradient of one velocity component

Thời gian: 10:00 đến 11:30 ngày 18/01/2017, 10:00 đến 11:30 ngày 11/01/2017,

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Ngo Van Giang

Giả thuyết đơn đạo và Lý thuyết kì dị

Thời gian: Từ 09:00:13/01/2017 đến 17:00:16/01/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Exact growth at infinity for radial solutions of $\Delta^{3} u + u^{-q} = 0$ in $\mathbb{R}^3$

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 13/01/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Trịnh Viết Dược

On outer approximations methods for VIPs (by GRZ)

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 10/01/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Trịnh Hữu Trang