Hoạt động khoa học

The Singer transfer for the infinite real projective space

Thời gian: 15:30 đến 17:00 ngày 27/09/2017, 15:30 đến 17:00 ngày 04/10/2017, 15:30 đến 17:00 ngày 11/10/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Việt Hưng

Hilbert coefficients in local rings

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 05/10/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Kazuho Ozeki

Phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 04/10/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Một số bài toán về bất đẳng thức vi biến phân trên không gian hữu hạn chiều

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 27/09/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Quang Thuận

Optimal control of the 3D viscous Camassa-Holm equations

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 20/09/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Đặng Thanh Sơn

On the vanishing of the Lannes-Zarati homomorphism on decomposable elements

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 20/09/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Ngô Anh Tuấn

Regularity for fractional differential equations and related problems

Thời gian: 10:00 đến 11:00 ngày 06/09/2017, 10:00 đến 11:00 ngày 13/09/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Trần Đình Kế

Climate change and the impact of a heterogeneous environment

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00 Ngày 08/09/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Gael Raoul

Khóa học "Đường cong Đại số"

Thời gian: Từ 09:00:05/09/2017 đến 17:00:16/09/2017

Địa điểm: Trường ĐH Sư phạm Huế, 34 Lê Lợi, TP Huế.

Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu

Conference on Automorphic Forms and Related Topics

Thời gian: Từ 09:00:21/08/2017 đến 17:00:24/08/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.