Hoạt động khoa học

Hội thảo hàng năm 2017 (VIASM Annual Meeting 2017)

Thời gian: Từ 08:15 đến 17:30 Ngày 19/08/2017

Địa điểm: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội..

LSAM 2017: Control of nonlinear systems

Thời gian: 09:00 đến 11:15 ngày 14/08/2017, 09:00 đến 11:15 ngày 15/08/2017, 09:00 đến 11:15 ngày 18/08/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Jean-Michel Coron (Université Pierre et Marie Curie, France).

Random Constraint satisfaction problems

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00 Ngày 14/08/2017

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Vũ Lân (http://www.math.harvard.edu/~vinguyen/)

Math Open Day 2017 "Mùa Toán – Từ những chiều ẩn giấu"

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 13/08/2017

Địa điểm: Hội trường C2 và Phòng Hội thảo C2 - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Random walks with excursion sign memory, associated counting problems, and convergence to the skew Brownian motion

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 11/08/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nabil KAZI-TANI

On some transformations of Archimedean copulas

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 10/08/2017

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Didier

Elliptic Curves over C

Thời gian: 15:30 đến 16:30 ngày 12/07/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 09/08/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Character level and character bounds

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 02/08/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Phạm Hữu Tiệp

Fibre functors and Tannakian categories

Thời gian: 09:30 đến 12:00 ngày 25/07/2017, 09:30 đến 12:00 ngày 01/08/2017,

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Stochastic processes- Actuarial science and Finance

Thời gian: Từ 09:00:31/07/2017 đến 17:00:03/08/2017

Địa điểm: VIASM.