Hoạt động khoa học

Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 15

Thời gian: Từ 08:00:20/04/2017 đến 17:30:22/04/2017

Địa điểm: Ba Vì, Việt Nam.

Nghiệm tuần hoàn của phương trình vi phân trung tính

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 14/04/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Loan

Improved adaptive Multilevel Monte Carlo and applications to finance.

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 14/04/2017

Địa điểm: B4-705.

Báo cáo viên: Mohamed Ben Alaya (LAGA - Université Paris 13)

Finite-dimensional feedback control of reaction-diffusion equations via inertial manifolds theory and applications to some evolutionary models

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 07/04/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Bùi Xuân Quang

Trường xuân: Hệ động lực và phương trình tiến hóa

Thời gian: Từ 09:00:28/03/2017 đến 16:00:30/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Almost periodic solutions for evolution equations

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 24/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Vũ Thị Mai

Admissibly inertial manifolds for partial neutral functional differential equations

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 17/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Lê Anh Minh

Periodic solution to evolution equations

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 10/03/2017

Địa điểm: B4-705.

Báo cáo viên: Ngô Quý Đăng

Stochastic processes and their applications

Thời gian: Từ 09:00 đến 17:00 Ngày 09/03/2017

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Trường SEAMS - Mô hình toán học trong sinh học

Thời gian: Từ 09:00:08/03/2017 đến 17:45:15/03/2017

Địa điểm: C2-714.