Hoạt động khoa học

Finite time stability for discrete time switched singular time delay systems with time delays

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 13/03/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Huyền Mười

Noether free resolutions

Thời gian: 09:30 đến 10:30 ngày 06/03/2018, 09:30 đến 10:30 ngày 08/03/2018,

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Morales

Seminar cơ sở toán cho tin học: Một số bài toán tổ hợp trên trường và vành hữu hạn

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 08/03/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Đỗ Duy Hiếu

Stability of positive coupled differential-difference equations with unbounded time-varying delays

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 06/03/2018

Địa điểm: Library, VIASM.

Báo cáo viên: Phan Thanh Nam

Seminar Giải tích biến phân và các bài toán tối ưu

Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 02/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 09/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 16/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 23/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 30/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 06/02/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 27/02/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 06/03/2018,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

International conference "Nevanlinna theory and Complex Geometry in Honor of Lê Văn Thiêm's Centenary"

Thời gian: 08:00 đến 17:00 ngày 26/02/2018, 09:00 đến 17:00 ngày 02/03/2018,

Địa điểm: Institute of Mathematic-VAST, 18-Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam & Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics, The 7th floor, Ta Quang Buu Library, University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Street, Hanoi, Vietnam.

Cellular resolutions of some artinian level monomial ideals

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 08/02/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Augustine O'Keefe

Containtments between symbolic and ordinary powers of ideals

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 06/02/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Hà Huy Tài

Castelnuovo-Mumford regularity and Ratliff-Rush closure

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 01/02/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Đinh Thành Trung

Depth functions of symbolic powers of squarefree monomial ideals

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 30/01/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Ngô Việt Trung