Conferences/Workshops

Workshop on Harmonic Analysis and Several Complex Variables 2019 (HA-SCV 2019)
Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/, 14/08/2019 - 17/08/2019 Details
The 7th Asian Quantitative Finance Conference (AQFC)
Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/, 02/07/2019 - 05/07/2019 Details
Workshop “Function Spaces and Operator Theory”
Tuần Châu, Quảng Ninh, 04/06/2019 - 06/06/2019 Details
Workshop “Algorithmic and combinatorial methods on discrete structures”
Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/, 19/04/2019 - 22/04/2019 Details
International Workshop on Probability Theory and Related Fields
Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/, 26/02/2019 - 01/03/2019 Details
Math Open Day 2018 "Toán học giải mã thế giới hỗn độn"
Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Số 1 Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội, 04/11/2018 Details
International Mini-Workshop on Continuous Optimization
Tuần Châu, Quảng Ninh, 05/10/2018 - 06/10/2018 Details