Public lectures

Bài giảng đại chúng: AI nào cho Việt Nam?
Speaker: Hồ Tú Bảo Venue/Location: Hội Trường Tầng 3, Tòa nhà B1 Đại học Bách khoa Hà Nội. Details
Bài giảng đại chúng: Differential Geometry and its impact on Physics
Speaker: Lorenz Schwachhöfer Time: 15:30 - 16:30 Friday, 24/08/2018 Venue/Location: B4-705 - Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Details
Public lecture: Good and bad packings
Speaker: Prof. Thomas Hales Time: 09:00 - 11:00 Wednesday, 13/06/2018 Venue/Location: 702 - The 7th Floor, Ta Quang Buu Library Details
Public Lecture of Adi SHAMIR
Speaker: Prof. Adi Shamir Time: 14:00 - 16:30 Sunday, 04/12/2016 Venue/Location: Meeting Hall A, The National Economics University, Tran Dai Nghia Street, Hai Ba Trung, Ha Noi Details
Public lecture “Mathematics & Arts”
Speaker: Prof. Nguyen Tien Dung (Toulouse, France) Time: 09:00 - 11:00 Tuesday, 03/05/2016 Venue/Location: Hanoi University of Mining and Geology Details