Hội thảo thường niên lần thứ 4 của Mạng lưới Thống kê ứng dụng Việt Nam

Time:

Venue/Location: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Đơn vị tổ chức

  • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán;
  • Mạng lưới Thống kê ứng dụng Việt Nam.

Ban chương trình

  • PGS.TS. Ngô Hoàng Long, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội;
  • PGS.TS. Đào Thị Thanh Bình, Trường Đại học Hà Nội;
  • Hoàng Văn Hà, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;
  • Trịnh Thị Hường, Trường Đại học Thương mại.

 Mục tiêu và nội dung

Hội thảo nhằm mục đích trao đổi, thảo luận các kết quả và hướng nghiên cứu mới về thống kê ứng dụng trong tài chính, kinh tế, giáo dục, khoa học dữ liệu...  Hội thảo gồm 2 báo cáo toàn thể của các chuyên gia quốc tế và một số báo cáo ngắn của các chuyên gia và nhà nghiên cứu trẻ trong nước về Thống kê ứng dụng.

Ngôn ngữ (Language): Tiếng Anh và tiếng Việt

Liên hệ:

  • Thư ký khoa học: TS. Trịnh Thị Hường, Trường Đại học Thương mại, Email: trinhthihuong@tmu.edu.vn
  • Thư ký hành chính: Cô Đặng Lê Hoàng Anh, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Email: dlhanh@viasm.edu.vn