Research Fellows/ Visitors

Prof. Nguyen Huu Du

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Position at the Institute: Research Professor

Room : C13

Ext : 48

Email: nhdu AT viasm.edu.vn | dunh AT vnu.edu.vn

Duration of stay: 01/01 - 30/06/2020

Dr. Tran Quang Hoa

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế

Position at the Institute: Postdoc

Room : C6

Ext : 15

Email: quanghoa246 AT gmail.com

Duration of stay: 01/01 - 31/12/2020

Dr. Nguyen Thi Ngoc Oanh

College of Sciences - Thái Nguyên University

Position at the Institute: Junior Researcher

Room : C4

Ext : 41

Email: oanhntn.tn AT gmail.com

Duration of stay: 01/09/2019 - 31/08/2020

Dr. Phạm Văn Thắng

University of Rochester

Position at the Institute: Researcher

Room : B5

Ext : 67

Email: phamanhthang.vnu AT gmail.com

Duration of stay: 01/02 - 31/05/2020

Dr. Le Quy Thuong

University of Sciences - VNU Ha Noi

Position at the Institute: Senior Researcher

Room : C4

Ext : 41

Email: leqthuong AT gmail.com

Duration of stay: 01/02 - 31/05/2020