Research Fellows/ Visitors

TS. Lê Thanh Bính

Đại học Quy Nhơn

Position at the Institute: Nghiên cứu viên

Room : C202

Ext :

Email: mr.lethanhbinh AT gmail.com

Duration of stay: 01/03 - 31/05/2021

Dr. Nguyen Huu Du

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Position at the Institute: Junior Researcher

Room :

Ext :

Email: namtoha AT gmail.com

Duration of stay: 01/03 - 31/05/2021

TS. Huỳnh Minh Hiền

Đại học Quy Nhơn

Position at the Institute: Nghiên cứu viên

Room : C202

Ext :

Email: huynhminhhien AT qun.edu.vn

Duration of stay: 01/03 - 31/05/2021

Dr. Pham Viet Hung

Institute of Mathematic, VAST

Position at the Institute: Junior Researcher

Room : B304

Ext :

Email: pgviethung AT gmail.com

Duration of stay: 01/03 - 31/05/2021

ThS. Phạm Lan Hương

Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Position at the Institute: Nghiên cứu viên trẻ

Room :

Ext :

Email: phamlanhuong.hpu2 AT gmail.com

Duration of stay: 01/04 - 30/06/2021

Dr. Tran Ngoc Khue

Pham Van Dong University

Position at the Institute: Post-doctoral

Room : C201

Ext :

Email: tnkhueprob AT gmail.com

Duration of stay: 01/09/2020 - 31/08/2021

Assoc. Prof. Ngo Hoang Long

Hanoi National University of Education

Position at the Institute: Senior Researcher

Room : B304

Ext :

Email: ngolong AT hnue.edu.vn

Duration of stay: 01/03 - 31/05/2021

Dr. Ha Ngoc Phu

Hung Vuong University

Position at the Institute: Post-doctoral

Room : C204

Ext :

Email: ngocphu.ha AT hvu.edu.vn

Duration of stay: 01/09/2020 - 31/08/2021

Dr. Nguyen Duy Tan

Institute of Mathematic, VAST

Position at the Institute: Junior Researcher

Room : C13

Ext : 29

Email: duytan AT math.ac.vn

Duration of stay: 01/04 - 30/06/2021

Dr. Nguyen Xuan Tho

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Position at the Institute: Nghiên cứu viên trẻ

Room :

Ext :

Email: tnguyenx AT asu.edu

Duration of stay: 01/04 - 30/06/2021

TS. Nguyễn Bảo Trân

Đại học Quy Nhơn

Position at the Institute: Nghiên cứu viên

Room : C202

Ext :

Email: nguyenbaotran31 AT gmail.com

Duration of stay: 01/03 - 31/05/2021

Dr. Hoang The Tuan

Viện Toán học - Viện KH&CN Việt Nam

Position at the Institute: Post-doc

Room : C303

Ext :

Email: httuan AT math.ac.vn

Duration of stay: 01/07/2020 - 30/06/2021

Assoc. Prof. Ngo Dac Tuan

CNRS and University of Caen Normandy

Position at the Institute: Senior Researcher

Room :

Ext :

Email: ngodac AT unicaen.fr

Duration of stay: 01/04 - 30/06/2021

Dr. Nguyen Van Tuyen

Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Position at the Institute: Post-doc

Room : C303

Ext :

Email: tuyensp2 AT yahoo.com

Duration of stay: 01/07/2020 - 30/06/2021