Hội thảo giảng dạy Thống kê - xác suất trong chương trình giáo dục phổ thông

Time:

Venue/Location: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

1. Mục tiêu, nội dung

Hội thảo hướng tới mục tiêu hỗ trợ, cải thiện và thúc đẩy việc giảng dạy, học tập và sử dụng thống kê - xác suất ở tất cả các cấp học theo quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông. Hội thảo cũng tạo ra diễn đàn cho các nhà giáo dục và nhà nghiên cứu về xác suất và thống kê của Việt Nam ở trong và ngoài nước trao đổi thông tin, kinh nghiệm về việc giảng dạy xác suất thống kê, đồng thời mở rộng mạng lưới các nhà giáo dục toán học về xác suất thống kê.

Hội thảo tập trung vào một số vấn đề chính sau:

 • Những vấn đề chung về xác suất thống kê;
 • Nội dung mạch thống kê - xác suất trong chương trình giáo dục phổ thông 2018;
 • Nâng cao năng lực dạy học thống kê -thống kê ở trường phổ thông;
 • Giảng dạy thống kê - xác suất gắn với giải quyết vấn đề thực tiễn;
 • Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy thống kê - xác suất.

  2. Thời gian và địa điểm

  Thời gian: 02 ngày từ 15-16/10/2022

  Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

  3. Đối tượng tham dự: giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia, giáo viên toán, cán bộ quản lý, … quan tâm đến vấn đề dạy học thống kê - xác suất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

  4. Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức:

  • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
  • Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

  5. Ban tổ chức

  • PGS. TS. Lê Minh Hà, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán;
  • GS. TS. Trần Trung, Học viện Dân tộc;
  • PGS. TS. Trần Kiêm Minh, Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế;
  • PGS. TS. Trịnh Phương Thảo, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên;
  • GS. TS. Lê Anh Vinh, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
  • Ông Phạm Xuân Tiến, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
  • Ông Hà Xuân Nhâm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

  6. Ban chương trình

  • TS. Đặng Xuân Cương, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam;
  • TS. Trần Mạnh Cường, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội;
  • PGS. TS. Lê Văn Dũng, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng;
  • TS. Trịnh Thị Hường, Trường Đại học Thương mại;
  • PGS. TS. Nguyễn Danh Nam, Đại học Thái Nguyên;
  • PGS. TS. Ngô Hoàng Long, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;
  • TS. Phạm Sỹ Nam, Trường Đại học Sài Gòn;
  • PGS. TS. Nguyễn Chiến Thắng, Trường Đại học Vinh;
  • PGS. TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh;
  • PGS. TS. Nguyễn Tiến Trung, Tạp chí Giáo dục.

  7. Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

  8. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Việt.

  9. Liên hệ:

  Về chuyên môn: PGS. Ngô Hoàng Long

  Về công tác tổ chức: PGS. Trịnh Thị Phương Thảo

  10. Đăng ký tham dự

   Link đăng ký: Tại đây

  Thời hạn đăng ký tham dự: ngày 13/10/2022

  Thời gian gửi bài: chậm nhất ngày 18/9/2022