Conference on Automorphic Forms and Related Topics

Time:09:00:21/08/2017 to  17:00:24/08/2017

Venue/Location: Tuần Châu, Quảng Ninh

Organisers: Ngô Bảo Châu (ĐH Chicago và Viện NCCC Toán); Nguyễn Hữu Dư (Viện NCCC Toán); Nguyễn Ngọc Tuấn (Viện NCCC Toán), Trần Thị Bích Diệp (Viện NCCC Toán)

Invited Speakers: Pierre-Henri Chaudouard (ĐH Paris 7 - Denis Diderot, Pháp); Laurent Fargues (Viện Toán học Jussieu, Pháp); Wee Teck Gan (ĐH Quốc gia Singapore); Jayce Robert Getz (ĐH Duke, Hoa Kỳ); Heekyoung Hahn (ĐH University, Hoa Kỳ); Tamotsu Ikeda (ĐH Kyoto, Nhật Bản); Wen-Wei Li (Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc); Arvind N. Nair (Viện Nghiên cứu cơ bản Tata, Ấn Độ); Yiannis Sakellaridis (ĐH Rutgers tại Newark, Hoa Kỳ); Chen-Bo ZHU (ĐH Quốc gia Singapore);

Registration: VIASM cordially invites all interested colleagues to participate in the Conference. There will be no conference fee. The local expenses will be paid by the participants. For online registration, please go to: http://viasm.edu.vn/en/hdkh/af2017?userkey=registration

Deadlines for registration: August 5, 2017.