Conference on Algebraic Topology in Tuan Chau

Time:09:00:04/11/2017 to  17:00:13/11/2017

Venue/Location: Tuần Châu, Quảng Ninh

Organisers: Nguyễn Hữu Dư (Viện NCCCT); Lionel Schwartz (ĐH Paris 13, Pháp); Nguyễn Hữu Việt Hưng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội); Lê Minh Hà (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội)

Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Anh