Workshop on algebraic coding theory and related concepts

Time:08:30:25/12/2019 to  17:00:27/12/2019

Venue/Location: B4-705, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Organizing Committee: Lê Minh Hà, Lê Văn Thuyết, Phan Dân, Trương Công Quỳnh

Objective and Description of the Scientific Content: Trước hết, Hội thảo cung cấp cho người dự một bài giảng khoảng 12 giờ về lý thuyết mã đại số (algebraic coding theory), một bài giảng khoảng 6 giờ về lý thuyết mật mã (cryptography), từ đó có thể tìm hiểu, khởi động để tạo ra nhóm làm “Lý thuyết mã” tại Việt Nam. Tiếp theo, Hội thảo có mục đích cung cấp báo cáo sơ bộ kết quả của đợt tập trung của nhóm “đại số kết hợp”, kết quả đang làm của các thành viên khác không nằm trong nhóm, và đề ra hướng nghiên cứu tiếp theo cho nhóm “Đại số kết hợp” tại Việt Nam. Qua Hội thảo tạo nên sự gắn kết của nhóm “Đại số kết hợp” trải dài từ Bắc cho đến Nam bộ.

Nội dung:

*) Bài giảng về mã (codes) (khoảng 12 giờ) và bài giảng về mật mã (cryptography) (khoảng 6 giờ). Hướng đào tạo và nghiên cứu trong thời gian tới.  

*) Các báo cáo về lý thuyết vành và môđun đã đạt được. Hướng tập trung nghiên cứu tiếp theo trong thời gian tới.

Invited Speaker/ Lecturer

- GS. TS. Đinh Quang Hải, Kent State University, USA

GS Hải là một nghiên cứu viên trẻ, hiện nay đang có nhiều bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín về lý thuyết mã, có nhiều học trò đang thực hiện luận án TS ở Mỹ,  Thái, Việt nam và các nước Đông Nam Á khác. Ở VN, GS có học trò Nguyễn Thị Đức Hiền (Vinh) đã bảo vệ thành công luận án TS về lý thuyết mã. GS có khoảng 20 bài giảng (invited Tutorial Lectures) và khoảng 100 talks ở nhiều nước trên thế giới.  

- TS. Abhay Kumar Singh, Indian Institute of Technology Dhanbad, India

Abhay Kumar Singh là một nghiên cứu viên trẻ, bảo vệ luận án TS năm 2007, đang cộng tác với GS Hải để nghiên cứu về mã và mật mã, và đã có nhiều công trình đăng trên các tạp chí có uy tín trên thế giới.

- PGS. TS. Trương Công Quỳnh, ĐHSP, ĐH Đà Nẵng, VN

PGS. TS Quỳnh cũng là một nghiên cứu viên trẻ, hiện nay đang có nhiều bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín về lý thuyết vành và môđun, có 2 học trò đang thực hiện luận án TS ở Việt nam. PGS Quỳnh hiện nay đang có cộng tác với một số nhà toán học ở Thổ Nhĩ Kỳ, Đài loan, Nga, …

Expected participants and requirements for participants:

- Đã có kinh nghiệm nghiên cứu lý thuyết vành và môđun

- Hoặc có kiến thức nền tảng về đại số và có mong muốn bắt đầu và tiếp tục nghiên cứu về lý thuyết mã.

Language: Tiếng Việt và Tiếng Anh

Contact: PGS.TS. Trương Công Quỳnh, email: tcquynh AT udn.edu.vn