Hội thảo "Lý thuyết đồ thị và Ứng dụng"

Time:09:00:15/11/2018 to  16:45:16/11/2018

Venue/Location: VIASM & IMH

Mục đích: Hội thảo "Lý thuyết đồ thị và Ứng dụng" sẽ được tổ chức từ ngày 15/11/2018 đến ngày 16/11/2018 tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, giảng viên đang công tác tại các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu trao đổi và báo cáo các kết quả nghiên cứu đạt được trong thời gian gần đây trong các lĩnh vực: Lý thuyết đồ thị, các vấn đề liên quan và các ứng dụng trong thực tế. 

Cơ quan đồng tổ chức:

 • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) 
 • Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thời gian và địa điểm tổ chức: Hội thảo sẽ được tổ chức từ ngày 15/11/2018 đến ngày 16/11/2018 tại Viện Toán học  Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) 

+ Ngày 15/11: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), tầng 7 thư viện Tạ Quang Bửu, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

+ Ngày 16/11: Hội trường 611, toà nhà A6, Viện Toán học – Viện HL KH & CNVN, số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

 Đăng ký tham dự: Trước 05/11/2018 

Ban tổ chức: Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học); Lê Minh Hà (VIASM); Nguyễn Hoàng Thạch (Viện Toán học)

Các báo cáo mời:

 • Moshe Rosenfeld (Washington Tacoma University): RR tournaments, rainbow paths and a coloring problem
 • Christophe Crespelle (University of Bergen): Complex networks as almost cographs: algorithms and experiments
 • Thân Việt Cường
 • Nguyễn Ngọc Doanh
 • Hoàng Nam Dũng
 • Trần Việt Hùng
 • Trần Vĩnh Linh
 • Nguyễn Phước Lộc
 • Lê Chí Ngọc
 • Đoàn Duy Trung

Báo cáo ngắn: Ngoài các báo cáo mời, sẽ có 10 báo cáo ngắn, mỗi báo cáo 30 phút. 

Địa chỉ liên lạc: Ban Tổ chức Hội thảo ”Lý thuyết đồ thị và Ứng dụng”

                           Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

                           Số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

E-mail:  phanhaduong@math.ac.vn, nhthach@math.ac.vn.

Đăng ký:  Không thu phí tham dự.