Khóa bồi dưỡng giáo viên khu vực Tây nguyên năm 2020

Time:

Venue/Location: Trường Đại học Tây Nguyên, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

1. Mục tiêu:

- Giới thiệu một cách hệ thống và chi tiết mạch kiến thức về Thống kê – Xác suất trong chương trình phổ thông môn Toán năm 2018.

- Trang bị cho giáo viên một số kiến thức cơ sở phục vụ cho việc dạy học các khái niệm trong Thống kê và Xác suất xuất hiện trong chương trình phổ thông.

- Trang bị cho giáo viên một số kĩ năng sử dụng phần mềm hỗ trợ trong dạy học Thống kê và Xác suất, hướng dẫn tổ chức một số hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển tư duy thống kê và xác suất cho học sinh phổ thông.

2. Đối tượng: Giáo viên môn Toán các trường Trung học phổ thông, học viên cao học và sinh viên Sư phạm Toán từ năm thứ 3.

3. Thời gian và Địa điểm:

  • Thời gian: 02 ngày, 28-29/11/2020.
  • Địa điểm: Trường Đại học Tây Nguyên, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. 

4. Đơn vị tổ chức và phối hợp:

  • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán,
  • Trường Đại học Tây Nguyên.
  • Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk

5. Phụ trách chuyên môn: PGS. TS. Ngô Hoàng Long, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

6. Hình thức tổ chức: Khóa bồi dưỡng được tổ chức tập trung trong 2 ngày gồm 2 buổi về mạch Thống kê-Xác suất, 1 buổi về kỹ năng sử dụng phần mềm Microsoft Excel để trình bày và xử lý số liệu, 1 buổi tổng kết và báo cáo cuối khoá.

7. Yêu cầu đối với học viên:

  • Tham gia đầy đủ các hoạt động của Khóa bồi dưỡng.
  • Học viên mang theo máy tính xách tay (khuyến khích học viên cài đặt sẵn phần mềm Microsoft Excel).

8. Liên hệ

- Phụ trách chuyên môn: PGS.TS Ngô Hoàng Long, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Email: ngolong@hnue.edu.vn.

 - Thư ký hành chính:  Cô Vũ Thị Kim Xuyến, điện thoại 024.3623.1542 máy lẻ 130. Email: vtkxuyen@viasm.edu.vn