Khóa học Giới Thiệu Về Khoa Học Dữ Liệu (tại Hà Nội)

Time:

Venue/Location: Hội trường T45, Trường ĐH Thủy Lợi,175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Content:

Các bài giảng này cung cấp một bức tranh tổng thể, các khái niệm cơ bản, ý tưởng các phương pháp, những tiến bộ quan trọng của Khoa học Dữ liệu (KHDL), lĩnh vực thời sự hiện nay của khoa học và công nghệ số, là nền tảng của Cách mạng Công nghiệp 4.0.Các bài giảng này hướng đến giáo viên đại học và sinh viên, những người làm R&D ở các viện, các doanh nghiệp, các cán bộ quản lý KH&CN, và những người muốn tìm hiểu về Khoa học Dữ liệu. Các bài giảng này chia làm hai phần.

Phần 1 (Cơ bản về Khoa học Dữ liệu) cung cấp bức tranh tổng thể, khái niệm và vấn đề của KHDL, thích hợp cho người cần biết chung, quản lý và dùng KHDL.

Phần 2 (Nguyên lý và Phương pháp của Khoa học Dữ liệu) cung cấp ý tưởng cơ bản của các phương pháp của KHDL và chia sẻ kinh nghiệm. Phần này thích hợp cho người làm nghiên cứu, ứng dụng và phát triển KHDL.

Mini-course được tổ chức tại 2 địa điểm tại Hà Nội (Hội trường T45, Trường ĐH Thủy Lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) và TP. Hồ Chí Minh (Hội trường A5, Đại học Bách Khoa TP. HCM, 268 Lý Thường Kiệt. Q.10, TP. HCM). Chương trình tại Hà Nội diễn ra từ ngày 15-17/5, tại TP. HCM diễn ra từ ngày 19/5-21/5)

Ngày 15.5:  Cơ bản về Khoa học Dữ liệu

Sáng 9:00 – 11:30   Tổng quan về Khoa học dữ liệu

Bài giảng 1.1: Khoa học Dữ liệu và Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư

Diễn giả: GS Hồ Tú Bảo (90 phút)

 Bản chất của cách mạng công nghiệp lần thứ Tư

 Khoa học dữ liệu và cách mạng công nghiệp lần thứ Tư

 Nguyên lý và phương pháp của Khoa học dữ liệu

Bài giảng 1.2: Nền tảng Công nghệ của Khoa học Dữ liệu

Diễn giả: GS Phùng Quốc Định (60 phút)

 Khoa học phân tích dữ liệu lớn

 Xử lý dàn trải, phân tán và song song

 Công nghệ Hadoop, Spark và TensorFlow cho dữ liệu lớn và mô hình

nhiều tầng (deep learning).

Chiều 1:30 – 4:00   Ứng dụng Khoa học Dữ liệu – Toạ đàm

Bài giảng 1.3: Khoa học Dữ liệu và Y tế điện tử (e-health)

Diễn giả: GS Hồ Tú Bảo (40 phút)

 Bệnh án điện tử (BADT) và e-health

 Vấn đề của khoa học dữ liệu trong y tế điện tử (e-health)

Bài giảng 1.4: Khoa học Dữ liệu trong Công nghiệp

Diễn giả: TS Bùi Hải Hưng (50 phút)

 Bài toán và bài học về khoa học dữ liệu trong công nghiệp

TOẠ ĐÀM (PANEL DISCUSSION) (60 phút)

Ngày 16.5: Nguyên lý và Phương pháp của Khoa học Dữ liệu

Sáng 9 – 11:30   Nguyên lý và mô hình thống kê

Bài giảng 2.1: Nguyên lý và Mô hình Thống kê

Diễn giả: GS Nguyễn Xuân Long (150 phút)

 Phương pháp Bayes và tần suất trong khoa học dữ liệu

 Kết quả mới, thách thức và triển vọng

Chiều 1:30 – 4:00   Mô hình tư vấn và học nhiều tầng

Bài giảng 2.3: Mô hình tư vấn trợ giúp ra quyết định

Diễn giả: TS Bùi Hải Hưng (60 phút)

 Hệ tư vấn ra quyết định (recommender sytstems)

 Bài học trong ứng dụng

Bài giảng 2.4: Các phương pháp học nhiều tầng (deep learning)

Diễn giả: GS Phùng Quốc Định (90 phút)

 Các mô hình học nhiều tầng

 Kinh nghiệm, bài học, hạn chế và xu hướng

Ngày 17.5: Nguyên lý và Phương pháp của Khoa học Dữ liệu

Sáng 9 – 11:30   Giải pháp khi dữ liệu có kích thước lớn

Bài giảng 3.1: Phương pháp và Công nghệ của Dữ liệu lớn

Diễn giả: GS Phùng Quốc Định & TS Bùi Hải Hưng (90 phút)

• Thách thức khi xử lý dữ liệu với kích thước và độ phức tạp cực lớn

• Các phương pháp tiếp cận

TOẠ ĐÀM (PANEL DISCUSSION) (60 phút)