Mini course on modeling and analysis of compositional data

Time:

Venue/Location: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Content:

1. Mục tiêu, nội dung:

Khóa học nhằm cung cấp cho người tham dự các kiến thức cơ bản về phân tích số liệu đa hợp, mô hình toán và một số ứng dụng.

2. Đối tượng tham dự:

Giảng viên các trường đại học, nhà nghiên cứu, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh quan tâm đến lĩnh vực thống kê ứng dụng. Đại biểu là những người có kiến thức nền tảng tốt về thống kê và xác suất, có thể bao gồm phần thực hành trên R hoặc Python.

3. Đơn vị tổ chức:

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

4. Giảng viên:

  • GS. Christine Thomas-Agnan, Đại học Kinh tế Toulouse, Đại học Toulouse 1 Capitole, Cộng hòa Pháp;
  • PGS.TS. Đào Thị Thanh Bình, Trường Đại học Hà Nội;
  • TS. Trịnh Thị Hường, Trường Đại học Thương mại.

5. Hình thức tổ chức: Trực tiếp.

6. Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt.

7. Đăng ký tham dự:

Đăng ký tham dự tại đây

8. Đơn vị tài trợ:

Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030

9. Liên hệ: 

- Thư ký khoa học TS. Trịnh Thị Hường, Trường Đại học Thương mại

Email: trinhthihuong@tmu.edu.vn

- Thư ký Nguyễn Quang Huy, VIASM

Email: nqhuy@viasm.edu.vn