Trường hè Toán học sinh viên 2024

Time:

Venue/Location: Trường Đại học FPT Quy Nhơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định

 1. Mục đích: Trường hè Toán học sinh viên nhằm giới thiệu cho sinh viên một số chủ đề của Toán học lý thuyết và Toán ứng dụng đã và đang được quan tâm trên thế giới. Thông qua các bài giảng, sinh viên sẽ được mở rộng thêm kiến thức và hiểu biết về văn hóa Toán học, từ đó định hướng cho việc nghiên cứu, học tập tiếp theo.  
 2. Nội dung: Trường hè Toán học sinh viên 2024 được tổ chức trong thời gian 02 tuần, bao gồm các chuyên đề như sau:
 • Tuần 1 từ ngày 08/07-14/07/2024: Chuyên đề chung cho tất cả sinh viên tham dự Trường hè

- Chuyên đề: Cơ sở Toán học cho Học Máy

 • Tuần 2 từ ngày 15/7-21/7/2024: bao gồm 2 chuyên đề do sinh viên tự chọn:   

          - Chuyên đề I:  Nhập môn giải tích Fourier và một số ứng dụng

          - Chuyên đề II: Nhập môn lý thuyết mô đun: Mô đun trên miền chính và Dạng chuẩn của tự đồng cấu tuyến tính

 1. Đối tượng: Sinh viên các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực các khoa học về Toán và Sư phạm Toán (ưu tiên lĩnh vực Toán và Thống kê: Toán học, Khoa học tính toán, Khoa học dữ liệu, Toán ứng dụng, Toán cơ, Toán tin, Thống kê và Sư phạm Toán học) thuộc các cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc.
 2. Thời gian và địa điểm:
 • Thời gian: Từ ngày 08/07-21/07/2024.
 • Địa điểm: Trường Đại học FPT Quy Nhơn.
 1. Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức:
 • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
 • Trường Đại học FPT
 1. Phụ trách chuyên môn:
 • PGS.TS. Lê Minh Hà, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
 1. Giảng viên 
 • TS. Lê Thị Như Bích, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế;
 • PGS.TS. Trần Vũ Khanh, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh;
 • TS. Phạm Văn Tuấn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.
 1. Hình thức tổ chức: Trực tiếp
 2. Số lượng dự kiến: 160 sinh viên
 3. Thông tin tài trợ:
 • Trường hè miễn phí đối với người tham dự. 
 • Học viên được tài trợ chỗ ở, chi phí đi lại và một phần sinh hoạt phí trong suốt thời gian diễn ra Trường hè.
 1. Đăng ký tham dự:

Các trường đăng ký trực tiếp qua hệ thống: https://portal.viasm.edu.vn

Hướng dẫn đăng nhập Hệ thống quản lý đào tạo  của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và đăng ký: Đang cập nhật