Workshop on Quantum Information Theory and related Topics

Time:08:00:01/09/2015 to  17:00:03/09/2015

Venue/Location: Hội trường C2-714, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Organisers: GS. Nguyễn Hữu Dư, ThS. Hoàng Phi Dũng, TS. Hồ Minh Toàn, TS. Đinh Trung Hòa, Trần Thị Bích Diệp, Lê Thị Lan Anh.

Scientific Committee: Hiroyuki Osaka (Đại học Ritsumeikan, Nhật), Đỗ Ngọc Diệp (Viện Toán học, VAST), George Elliott (Đại học Toronto, Canada)

Purpose: The aim of this workshop is to provide the audience with knowledge of quantum information, operator monotone theory and related topics.

Invited Speakers: 1. GS. Hiroyuki Osaka (Đại học Ritsumeikan, Kyoto, Nhật Bản) 2. GS. Tsuyoshi Ando (Giáo sư danh dự của Đại học Hokkaido, Sapporo, Nhật Bản) 3. GS. Fumio Hiai (Giáo sư danh dự của Đại học Tohpku, Nhật Bản ) 4. GS. Hiromichi Ohno (Đại học Shinshu, Nhật Bản) 5. GS. Takeaki Yamazaki (Nhật Bản) 6. GS. Masaru Nagisa (Đại học Chiba, Nhật Bản) 7. GS. Gen Kimura & Junji Ishiguro (Shibaura Institute of Technology) 8. Prof. Seung-Hyeok Kye (Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc) 9. GS. Jun Tomiyama (Giáo sư danh dự của Đại học Tokyo Metropolitan, Nhật Bản) 10. GS. Mitsuru Uchiyama (Đại học Ritsumeican, Nhật Bản) 11. Mr. Yoshihiro Ryu (Đại học Ritsumeika, Nhật Bản) 12. GS. Đỗ Ngọc Diệp (Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 13. TS. Lê Thanh Hiếu (Đại học Quy Nhơn, Việt Nam) 14. TS. Đinh Trung Hòa & Võ Thị Bích Khuê (Đại học Công nghệ và Thực phẩm Tp. HCM, Việt Nam) 15. TS Lê Công Trình & Dư Thị Hòa Bình (Đại học Quy Nhơn, Việt Nam) 16. TS. Hồ Minh Toàn (Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Organized by: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics; Institute in Mathematics, VAST.

Organizer local: Hồ Minh Toàn, Đinh Trung Hòa, Lê Thị Lan Anh

Language: English

Contact: hmtoan@math.ac.vn (Dr. Hồ Minh Toàn)