Young Topologists Meeting 2020

Time:08:30:26/08/2020 to  17:00:27/08/2020

Venue/Location: C101, VIASM

Ban tổ chức:

+  Phan Hoàng Chơn-Đại học Sài Gòn

+ Lê Minh Hà-Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Mục tiêu/Nội dung: Mục tiêu và nội dung của hội thảo là tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu trẻ báo cáo và thảo luận các kết quả mới về Tôpô đại số và các vấn đề liên quan.

Báo cáo mời

+ Trần Thị Hiếu Nghĩa, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh         

+ Hà Ngọc Phú, Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexjzDSysaD3Eu1HBeDfdtGQxr2l_bsVpsTDPEbMC6dp1stnQ/viewform