Hội thảo một số hướng nghiên cứu mới trong Giải tích, Đại số

Time:09:00:21/09/2020 to  17:00:25/09/2020

Venue/Location: Tuần Châu, Quảng Ninh

Scientific Committee: PGS.TS. Đinh Thanh Đức (Trưởng Ban),  GS.TSKH. Đinh Dũng, PGS. TSKH. Huỳnh Văn Ngãi, TS. Phan Hoàng Chơn.

Co-host institution & Sponsors:  Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Invited speakers/ Lecturers:

  • TS. Phan Hoàng Chơn, Trường Đại học Sài Gòn
  • PGS. TSKH. Huỳnh Văn Ngãi, Trường Đại học Quy Nhơn
  • PGS.TS. Đinh Thanh Đức, Trường Đại học Quy Nhơn
  • TS. Trần Quang Hóa, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • GS.TSKH. Đinh Dũng, Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội                

Objective or Description of the Scientific Content: Hội thảo nhằm mục đích để cho các nghiên cứu viên tại VIASM thông báo và trao đổi một số hướng nghiên cứu cơ bản, và kết quả về các lĩnh vực toán học như: Đại số đồng điều, Tối ưu, Giải tích, Phương trình vật lý toán, Toán học tính toán.

Language: Tiếng Việt