Hội thảo một số hướng nghiên cứu mới trong Giải tích, Đại số

Thời gian: 09:00:21/09/2020 đến 17:00:25/09/2020

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh

Ban chương trình: PGS.TS. Đinh Thanh Đức ( Trưởng Ban),  GS.TSKH. Đinh Dũng, PGS. TSKH. Huỳnh Văn Ngãi, TS. Phan Hoàng Chơn.

Cơ quan đồng tổ chức và tài trợ:  Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Báo cáo mời/Giảng viên:

  • TS. Phan Hoàng Chơn, Trường Đại học Sài Gòn
  • PGS. TSKH. Huỳnh Văn Ngãi, Trường Đại học Quy Nhơn
  • PGS.TS. Đinh Thanh Đức, Trường Đại học Quy Nhơn
  • TS. Trần Quang Hóa, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • GS.TSKH. Đinh Dũng, Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội                

Mục tiêu:  Hội thảo nhằm mục đích để cho các nghiên cứu viên tại VIASM thông báo và trao đổi một số hướng nghiên cứu cơ bản, và kết quả về các lĩnh vực toán học như: Đại số đồng điều, Tối ưu, Giải tích, Phương trình vật lý toán, Toán học tính toán.

Ngôn ngữ:Tiếng Việt