Lịch dự kiến

Ngày 22/9/2020

Sáng 8h30: Khai mạc ( VIASM)

Chủ trì: Đinh Thanh Đức

 • GS.TSKH. Đinh Dũng (Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN): Deep ReLU neural networks in high-dimensional approximation 
 • Thảo luận
 • TS. Trịnh Viết Dược (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN): Stability in weak – Ln space ò Navier – Stokes equations in exterior domain

Chiều 14h30: 

Chủ trì: Huỳnh Văn Ngãi

 • TS. Phan Hoàng Chơn (Trường ĐH Sài Gòn): The Singer functor : A geometrical approach
 • Thảo luận
 • TS. Nguyễn Hữu Trọn (Trường ĐH Quy Nhơn): Nonlinear metric regularity on fixed sets

Ngày 23/9/2020

Sáng 8h30: 

Chủ trì: Phan Hoàng Chơn

 • TS. Trần Quang Hóa (Trường ĐH Sư phạm Huế): The strong/weak Lefschetz  properties of graded Artinian algebras 
 • Thảo luận
 • TS. Nguyễn Văn Vũ (Trường ĐH Quy Nhơn): Newton – type methods for generalized equations

Chiều 14h30:

Chủ trì: Đinh Thanh Đức

 • PGS. TSKH. Huỳnh Văn Ngãi (Trường ĐH Quy Nhơn): On the inverse function theorem of Nash-Moser
 • TS. Hoàng Thế Tuấn (Viện Toán học): Điều kiện cần và đủ cho tính ổn định tiệm cận của hệ dương phần thứ tuyến tính có trễ
 • Thảo luận

Ngày 24/9/2020

Sáng 8h30: 

Chủ trì: Đinh Dũng

 • PGS. TS. Đinh Thanh Đức (Trường ĐH Quy Nhơn): Some problems about inequalities for convex function
 • TS. Nguyễn Văn Kiên (Trường ĐH Giao thông vận tải): Identifiability of Diffusion Coefficients for Source Terms of Non – Uniform Sign

Chiều 14h30:

Chủ trì: Huỳnh Văn Ngãi

 • TS. Nguyễn Văn Thành (Trường ĐH Quy Nhơn): Optimal partial mass transportation and obstacle Monge – Kantorovich equation
 • TS. Nguyễn Văn Tuyên (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2): Existence of efficient and properly efficient to problems of contrained vector optimization