International Mini-Workshop on Continuous Optimization

Time:13:30:05/10/2018 to  11:00:06/10/2018

Venue/Location: Tuần Châu, Quảng Ninh

Organisers: Huỳnh Thị Hồng Diễm, Phan Quốc Khánh (trưởng ban), Võ Sĩ Trọng Long, Nguyễn Minh Tùng

Purpose: Thông tin, thảo luận một số kết quả nghiên cứu mới nhất (chủ yếu của chính các nhà toán học Việt Nam, Mỹ, Pháp, Đức, và Úc tham gia hội thảo) về lý thuyết, thuật toán và áp dụng thuộc lĩnh vực tối ưu hoá liên tục.

Invited Speakers: Alexander Kruger, Christiane Tammer

Liên hệ: Phan Quốc Khánh, Nguyễn Minh Tùng