International Mini-Workshop on Continuous Optimization

Thời gian: 13:30:05/10/2018 đến 11:00:07/10/2018

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh

Ban tổ chức: Huỳnh Thị Hồng Diễm, Phan Quốc Khánh (trưởng ban), Võ Sĩ Trọng Long, Nguyễn Minh Tùng

Mục đích: Thông tin, thảo luận một số kết quả nghiên cứu mới nhất (chủ yếu của chính các nhà toán học Việt Nam, Mỹ, Pháp, Đức, và Úc tham gia hội thảo) về lý thuyết, thuật toán và áp dụng thuộc lĩnh vực tối ưu hoá liên tục.

Báo cáo mời: Alexander Kruger, Christiane Tammer

Liên hệ: Phan Quốc Khánh, Nguyễn Minh Tùng