International Workshop on Continuous Optimization 2020

Time:08:00:08/08/2020 to  17:00:11/08/2020

Venue/Location: Tuần Châu, Quảng Ninh

Organisers: Dương Thị Việt An, Huỳnh Thị Hồng Diễm, Nguyễn Thị Thu Hương, Phan Quốc Khánh (Chair), Nguyễn Đông Yên (Co-Chair)

Invited speakers/ Lecturers:
- Trương Xuân Đức Hà, Trường Đại học Thăng Long
- Nguyễn Văn Lương, Trường Đại học Hồng Đức
- Đỗ Văn Lưu, Trường Đại học Thăng Long
- Lê Dũng Mưu, Trường Đại học Thăng Long
- Nguyễn Hồng Quân, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cơ sở Tp Hồ Chí Minh
- Nguyễn Năng Tâm, Trường Đại học Duy Tân
- Nguyễn Minh Tùng, Trường Đại học KHTN, Tp Hồ Chí Minh
- Nguyễn Văn Tuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Objective or Description of the Scientific Content: 
Trình bày và thảo luận những nghiên cứu mới nhất trong Tối ưu hoá liên tục, một trong các lĩnh vực toán học phát triển mạnh nhất ở Việt Nam. Hội thảo do hai nhóm mạnh trong lĩnh vực Lý thuyết tối ưu đang tập trung nghiên cứu tại VIASM tổ chức, quy tụ nhiều nhà nghiên cứu tiêu biểu trong cả nước.

Expected participants and requirements for participants:
Đối tượng tham dự gồm một số nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực Lý thuyết tối ưu ở Việt Nam, gồm nhiều thế hệ, và một số nghiên cứu sinh xuất sắc.

Language: Tiếng Việt và tiếng Anh.

Contact: Dương Thị Việt An (andtv AT tnus.edu.vn)