Hội thảo Quốc tế về Tối ưu hoá Liên tục 2020

Thời gian: 08:00:08/08/2020 đến 17:00:11/08/2020

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh

Ban tổ chức: Dương Thị Việt An, Huỳnh Thị Hồng Diễm, Nguyễn Thị Thu Hương, Phan Quốc Khánh (Chair), Nguyễn Đông Yên (Co-Chair)

Báo cáo mời/Giảng viên:
- Trương Xuân Đức Hà, Trường Đại học Thăng Long
- Nguyễn Văn Lương, Trường Đại học Hồng Đức
- Đỗ Văn Lưu, Trường Đại học Thăng Long
- Lê Dũng Mưu, Trường Đại học Thăng Long
- Nguyễn Hồng Quân, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cơ sở Tp Hồ Chí Minh
- Nguyễn Năng Tâm, Trường Đại học Duy Tân
- Nguyễn Minh Tùng, Trường Đại học KHTN, Tp Hồ Chí Minh
- Nguyễn Văn Tuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Mục tiêu/ Nội dung:
Trình bày và thảo luận những nghiên cứu mới nhất trong Tối ưu hoá liên tục, một trong các lĩnh vực toán học phát triển mạnh nhất ở Việt Nam. Hội thảo do hai nhóm mạnh trong lĩnh vực Lý thuyết tối ưu đang tập trung nghiên cứu tại VIASM tổ chức, quy tụ nhiều nhà nghiên cứu tiêu biểu trong cả nước.

Đối tượng tham dự :
Đối tượng tham dự gồm một số nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực Lý thuyết tối ưu ở Việt Nam, gồm nhiều thế hệ, và một số nghiên cứu sinh xuất sắc.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh.

Liên hệ: Dương Thị Việt An (andtv AT tnus.edu.vn)