Deep Learning, từ lý thuyết đến thực hành: Kinh nghiệm của nhóm AI Toulouse "Torus Actions"

Time: 15:00 to  16:30 Ngày 20/02/2019

Venue/Location: Phòng Hội thảo chuyên đề 702, Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Speaker: Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Toulouse University, France