Deep Learning, từ lý thuyết đến thực hành: Kinh nghiệm của nhóm AI Toulouse "Torus Actions"

Thời gian: 15:00 đến 16:30 Ngày 20/02/2019

Địa điểm: Phòng Hội thảo chuyên đề 702, Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Báo cáo viên: Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Toulouse University, France