Mini-Course: On Moment Problems, Sums of Squares and Polynomial Optimization

Time:09:00:04/03/2019 to  17:00:08/03/2019

Venue/Location: C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/

Scientific Committee: Phạm Tiến Sơn, Lê Minh Hà

Local organizers: Hồ Minh Toàn, Lê Công Trình, Lê Thị Lan Anh 

Host institution: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán 

Objective: Deliver some background of semi-algebraic geometry: Moment problem, sum of squares and polynomial optimization 

Invited speakers: Krzysztof Kurdyka, Jean Bernard Lasserre, Phạm Tiến Sơn, and Konrad Schmudgen

Language:  English, Vietnamese (Tutorial) 

Đăng ký tham dự:  Miễn phí đăng ký.

Contact (Liên hệ): hmtoan@math.ac.vn, Cơ quan:  (024) 3623 1542  máy lẻ 21; mobile: 0397710457