Mini-course “Schubert calculus”

Time:08:00:15/09/2019 to  17:00:30/09/2019

Venue/Location: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/

Invited Speakers: Dr. Đặng Tuấn Hiệp; Prof. Takeshi Ikeda