Mini-course “Schubert calculus”

Thời gian: 08:00:15/09/2019 đến 17:00:30/09/2019

Địa điểm: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/

Báo cáo mời: Dr. Đặng Tuấn Hiệp; Prof. Takeshi Ikeda