Seminar chung về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu

Time:

Venue/Location: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Mục đích: Seminar chung về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học dữ liệu (DS) – viết tắt “Seminar AI” là chuỗi sinh hoạt chuyên môn chung của những người làm và học về các lĩnh vực trên.

Nội dung: Seminar AI chung sẽ bao gồm các nội dung chính: 

 1. Các báo cáo mời về AI và DS từ các nhà nghiên cứu uy tín trong và ngoài nước;
 2. Giới thiệu các kết quả nghiên cứu và phát triển về AI và DS;
 3. Thảo luận những chủ đề được quan tâm của cộng đồng trong lĩnh vực AI và DS. 

Seminar AI được tổ chức trong tuần đầu của mỗi tháng, tùy theo điều kiện của báo cáo viên. Thời gian chính thức của seminar mỗi tháng được thông báo trên lịch Seminar của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Đơn vị tổ chức: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và các trường, viện, doanh nghiệp.

Ban Chương trình:

 • Ngô Xuân Bách, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và DSLab (VIASM);
 • Lê Hoài Bắc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh;
 • Hồ Tú Bảo, DSLab (VIASM), Chủ trì;
 • Hà Minh Hoàng, Trường Đại học Phenikaa;
 • Thân Quang Khoát, SoIcT, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và DSLab (VIASM);
 • Bùi Thu Lâm, Học viện Kỹ thuật Mật mã;
 • Nguyễn Phi Lê, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội;
 • Trần Quốc Long, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội;
 • Nguyễn Hà Nam, VIASM;
 • Nguyễn Xuân Phong, FSOFT R&D;
 • Quản Thành Thơ, Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.

Lịch Seminar AI 

 • Tháng 6, 2022 - Talk 1: Giáo sư Nguyễn Xuân Long, University of Michigan  
 • Tháng 7, 2022 - Talk 2: Giáo sư Zhi-Hua Zhou, Nanjing University
 • Tháng 8, 2022 - Talk 3: Giáo sư Wray Buntine, VinUniversity 
 • Tháng 9, 2022 - Talk 4: Giáo sư Nguyễn Minh Hoài, VinAI
 • Tháng 10, 2022 - Talk 5: Giáo sư Jeff Edmonds, York University, Canada
 • Tháng 11,2022 - Talk 6: Giáo sư Võ Bá Ngự (Ba-Ngu Vo), Curtin University, Australia
 • Tháng 12, 2022 - Talk 7: Phó Giáo sư Trần Thanh Long, University of Warwick, United Kingdom
 • Tháng 1, 2023 - Talk 8: Giáo sư Masashi Sugiyama, RIKEN/The University of Tokyo, Japan 
 • Tháng 2, 2023 - Talk 9: Giáo sư Wolfgang Banzhaf, Michigan State University  
 • Tháng 4, 2023 - Talk 10: Giáo sư Stéphane Mallat, Collège de France
 • Tháng 12, 2023 - Talk 11: Giáo sư Ee-Peng Lim, Singapore Management University

Talk 11: Document Content Analysis using Knowledge Graphs

Báo cáo mời: GS. Ee-Peng Lim, Singapore Management University         

Thời gian: 15:00 đến 16:30, ngày 21/12/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Hình thức: Trực tiếp tại VIASM và trực tuyến.

-----------------------------------------------------------------------------------

Talk 10: Multiscale Random Models of Deep Neural Networks

Báo cáo mời: GS. Stéphane Mallat, Collège de France          

Thời gian: 15:00 đến 16:30, ngày 24/04/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Hình thức: Trực tiếp tại VIASM và trực tuyến.

-----------------------------------------------------------------------------------

Talk 9: Evolutionary machine learning as the next frontier in AI

Báo cáo mời: GS. Wolfgang Banzhaf, Michigan State University

                      (John R. Koza Chair for Genetic Programming) - Báo cáo trực tiếp

Thời gian: 15:00 đến 16:30, ngày 22/02/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Hình thức: Trực tiếp tại VIASM và trực tuyến.

-----------------------------------------------------------------------------------

Talk 8: Recent advances in robust machine learning

Báo cáo mời: GS. Masashi Sugiyama, RIKEN/The University of Tokyo, Japan (báo cáo trực tuyến)

Thời gian: 11:00 đến 12:15, ngày 12/01/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Hình thức: Trực tiếp tại VIASM và trực tuyến.

-----------------------------------------------------------------------------------

Talk 7: Multiagent learning under strategic behaviours

Báo cáo mời: PGS. Trần Thanh Long, University of Warwick, United Kingdom (báo cáo trực tiếp)

Thời gian: 15:00 đến 16:30, ngày 23/12/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Hình thức: Trực tiếp tại VIASM và trực tuyến.

Liên hệ: AIseminar@viasm.edu.vn

-----------------------------------------------------------------------------------

Talk 6: Inference with Multi-object Hidden Markov Models

Báo cáo mời: GS. Võ Bá Ngự (Ba-Ngu Vo), Curtin University, Australia (báo cáo trực tiếp)

Thời gian: 08:30 đến 09:30, ngày 25/11/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Hình thức: Trực tiếp tại VIASM và trực tuyến.

-----------------------------------------------------------------------------------

Talk 5: Reinforcement Learning Game Tree

Báo cáo mời: GS. Jeff Edmonds, York University, Canada (báo cáo trực tiếp)

Thời gian: 14:00 đến 15:30, ngày 27/10/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Hình thức: Trực tiếp tại VIASM và trực tuyến.

----------------------------------------------------------------------------------------

Talk 4: Hand detection, association, and tracking in the wild

Báo cáo mời: GS. Nguyễn Minh Hoài, VinAI (báo cáo trực tiếp)

Thời gian: 15:00, thứ Năm, ngày 29/9/2022.

Địa điểm: Phòng 404, Tòa nhà B1, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

----------------------------------------------------------------------------------------

Talk 3: Machine learning after the deep learning revolution

Báo cáo mời: GS. Wray Buntine, VinUniversity (báo cáo trực tiếp)

Thời gian: 15:30 đến 17:00 ngày 18/08/2022.

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Hình thức: Trực tiếp tại VIASM và trực tuyến.

----------------------------------------------------------------------------------------

Talk 2: The Long March of Theoretical Exploration of Boosting 

Báo cáo mời: GS. Zhi-Hua ZHOU, Nanjing University (báo cáo trực tuyến)

Thời gian: 15:00 đến 17:00 ngày 08/07/2022.

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Hình thức: Trực tiếp tại VIASM và trực tuyến

Seminar gồm hai phần, phần 1 từ 15:00-16:00 với video bài giảng của GS Zhi-Hua Zhou (dài 43 phút), phần 2 từ 16:00 với Q&A và trao đổi về machine learning. Ban tổ chức gợi ý người tham gia lấy video và dành thời gian tìm hiểu trước  nội dung "The Long March of Theoretical Exploration of Boosting",  nghĩ câu hỏi và vấn đề để trao đổi trong phần 2.

Video bài giảng: tại đây

----------------------------------------------------------------------------------------

Talk 1: Optimal transport and statistical inference for complex structured data

Báo cáo mời: GS. Nguyễn Xuân Long, University of Michigan, Ann Arbor (báo cáo trực tiếp)

Thời gian: 15:00 đến 17:00 ngày 07/06/2022.

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Hình thức: Trực tiếp tại VIASM và trực tuyến.

Livestream tại: https://www.facebook.com/viasmeduvn