KHÓA HỌC “TỐI ƯU HÓA TRONG CÔNG NGHIỆP” Dành cho sinh viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022

Time:

Venue/Location: Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định

1. Mục tiêu:

Khóa học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về Tối ưu hóa trong Công nghiệp (Operations research in Industry).

2. Đối tượng:

Sinh viên các ngành Sư phạm Toán, Toán học, Toán ứng dụng, Khoa học dữ liệu và Công nghệ thông tin thuộc các Trường đại học khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

3. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: Ngày 10/12/2022.

Địa điểm: Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định. 

4. Đơn vị tổ chức và phối hợp:

  • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)
  • Trường Đại học Quy Nhơn (QNU)

5. Phụ trách chuyên môn:

TS. Hà Minh Hoàng, Trường Đại học Phenikaa.

6. Hình thức tổ chức:

Khóa học được tổ chức tập trung tại Trường Đại học Quy Nhơn.

7. Yêu cầu đối với sinh viên:

Tham gia đầy đủ các hoạt động của Khóa học.

8. Đăng ký tham dự

Đăng ký:  (BTC đóng đăng ký do số lượng đăng ký tham dự đã vượt quá quy mô của Khoá học)

Link đăng ký: Tại đây

Chi tiết xin vui lòng xem thông tin tại website: http://viasm.edu.vn/ hoặc liên hệ: Thư ký Nguyễn Huyền My, email: nhmy@viasm.edu.vn điện thoại: 0981158499