Seminar: Topological Data Analysis and Deep Learning in 3D Printing

Time:

Venue/Location: C101, VIASM

Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Link Zoom tham dự trực tuyến:

https://zoom.us/j/98223006186?pwd=aWRodDhTVzZnVzhoWnNnOElhZ1dqZz09

ID cuộc họp: 982 2300 6186

Mật mã: 2023