Hoạt động khác

Lễ công bố Thưởng công trình và cấp học bổng

Ngày 14 tháng 4 năm 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1216/QĐ-BGDĐT về việc cấp học bổng học kỳ II năm học 2015 – 2016 của “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010 đến 2020” cho học sinh chuyên toán các trường THPT chuyên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Lễ trao học bổng và Giấy chứng nhận học bổng năm học 2015 – 2016 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học, dự kiến vào ngày thứ Bẩy 14/5/2016 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thông tin chi tiết xem tại đây (CV số 38/VNCCCT)

HỘI THẢO VÀ TẬP HUẤN: Nội dung và Phương pháp giảng dạy Thống kê toán học

Thực hiện kế hoạch của “Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển toán học”, Hội thảo và tập huấn về “Nội dung và Phương pháp giảng dạy Thống kê toán học” sẽ được tổ chức tại 2 khu vực phía Bắc và phía Nam. Tại phía Nam vào ngày 4-5/12/2015. Tại phía Bắc vào ngày 11-12/12/2015.

Hội thảo sẽ là diễn đàn để các giảng viên toán, các nhà toán học và những người quan tâm đến thực trạng nội dung và phương pháp giảng dạy Thống kê toán học tại các trường đại học. Kiến nghị về các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy Thống kê Toán học để cho môn học hữu ích cả về lý thuyết lẫn thực hành.

Tập huấn và thảo luận một số nội dung căn bản và phương pháp hiệu quả trong giảng dạy Thống kê toán học cho sinh viên thuộc các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, kinh tế, y học, môi trường, nông nghiệp và khoa học sự sống cũng như sinh viên các ngành khoa học xã hội. Tạo cơ hội để các giảng viên trao đổi, trau dồi kiến thức, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy.

Tại phía Bắc (11-12/12/2015)

Thông báo

Đăng ký tham dự tại đây

Tại phía Nam (4-5/12/2015)

Thông báo

Đăng ký tham dự tại đây